sve informacije o proračunu

Proračun i proračunski dokumenti

Polugodisnji Izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za razdoblje 1. – 6. 2018. godine


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
— Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.


KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU


Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu


1.a – Proracun Grada Varazdinske Toplice za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. godinu
1.b – Program javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1.c – Program odrzavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
1.d – Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1.e – Program koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini
1.f – Program koristenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
1.g – Program utroska sumskog doprinosa za 2018. godinu
2. – Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
3.a – Izmjene i dopune Proracuna za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu te Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
3.b – Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.c – Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.d – Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.e – Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2017. godini
7. – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2017. – 30.06. 2017. godinu

Izvršenje Plana razv.programa 1-6-17

 

Odluka o izvršavanju Proračuna
Plan razvojnih programa
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba
Program održavanja komunalne infrastrukture
Projekcija Proračuna
Proračun 2017

 

Odluka o izvršavanju redovnih i nužnih izdataka

 

Financijski izvještaji za 2016.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.

Tablice uz obavezne bilješke 2016.

 

Zaključak o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja – Gradsko Vijeće

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice Za 01.01. 2016. – 30.06. 2016. godinu

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja – Gradsko Vijeće

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja

 

Zaključak o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2015. Godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2015. Godinu.

 

Financijski izvjestaji za 2015

Biljeske uz financijske izvjestaje za 2015

Tablice uz obavezne biljeske 2015

Ipravak Programa javnih potreba Grada Varazdinske Toplice u 2016.

II. Izmjene i dopune Proracuna za 2015.

Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016.

Plan razvojnih programa za 2016. -2018.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016 godinu

Projekcija proracuna Grada za 2016.-2018 (1)

Proracun Grada za 2016

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJESTAJ PRORACUNA ZA 2014

Financijski izvjestaj za 2014

biljeske uz financijske izvjestaje od 1. 1. do 31. 12. 2014.

Tablice uz obvezne Biljeske 2014.

II Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2014

II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uredaja za 2014

II Izmjene plana razvojnih programa za 2014

II Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014

II. Izmjene i dopune Proracuna Grada Varazdinske Toplice za 2014.

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2015

plan razvojnih programa investicija 2015

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015

Projekcija proracuna za 2016 – 2017

Proracun Grada Varazdinskih Toplica za 2015

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada za I – VI 2014

I. Izmjene i dopune Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2014

I. Izmjene i dopune Projekcije Proracuna za 2015 – 2016

II izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013

II Izmjene i dopune projekcije za 2014 do 2015

II izmjene i dopune Proracuna za 2013

II. Izmjene i dopune Plana odrzavanja komunalne infrastrukture

II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2013

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2014

Plan razvojnih programa (investicija) za 2014

Program gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2014

PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekcija Proracuna za razdoblje 2015 – 2016

Proracun za 2014 godinu

 

Varaždinske Toplice