Menu

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Grada Varaždinskih Toplica

Grad Varaždinske Toplice nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektor

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene www.varazdinske-toplice.hr

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Grada Varaždinskih Toplica djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), uz iznimke koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Nema prikladnog tekstualnog opisa slika
  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem
  • U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
  • Poveznice na naslovnoj stranici (naslovi novosti) nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova, nema transkripta niti snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik

Grad Varaždinske Toplice radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je 23. rujna 2019. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Varaždinskih Toplica sukladno Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Varaždinske Toplice putem elektroničke pošte info@varazdinske-toplice.hr

Grad Varaždinske Toplice je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content