Menu

Napredak projekta: Rekonstrukcija ceste u Hrastovcu

Kratki opis projekta

U studenom 2016. prijavili smo se na natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na podmjeru 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095 i 2097, k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom.

Projekt je pozitivno ocijenjen, a nakon provedene  javne  nabave odobrena su nam sredstva u iznosu 667.291,19  kn od čega sredstva iz EU proračuna iznose 567.197,51 kn, odnosno 85 %, a sredstva iz proračuna RH iznose 100.093,68 kn, odnosno 15 % ukupne potpore.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i asfaltiranje postojeće nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095, 2097; k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom. Ovim projektom asfaltirat će se cestu u duljini od 906,67 m, širine kolnika 3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m. Rekonstrukcijom ceste riješiti će se problem oborinske odvodnje na području zahvata

Ciljevi projekta:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu, te olakšan

promet i povećanje zaštitite od požara

  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta,

doprinos atraktivnosti naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovac i njihovim

razvojnim potencijalima za gospodarske aktivnosti te razvoj novih radnih mjesta,

prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede

  • poboljšanje gospodarskih, zemljopisnih i demografskih uvjeti koji se odnose na

udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju koje nepovoljno

utječu na živote ljudi

  • rekonstrukcijom predmetne ceste poboljšati će se promet za sve poljoprivrednike koji na tom području imaju vlastite vinograde i ostale obradive površine
  • smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva u naseljima Hrastovec Toplički i Petkovec

zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga kao što su obrazovne i kulturne usluge i sportski sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta

  • gospodarsko oživljavanje područja naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovec i

promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života

i razvoj privlačnosti naselja

  • u rekonstrukciju ceste ide se s ciljem da se poboljša stanje cesta na području cijele

Varaždinske županije

 

Rezultati projekta:

Rezultati su kvalitativno mjerljivi prvenstveno u smislu poboljšanog prometa te bržeg i lakšeg prometovanja predmetnom cestom za sve korisnike bili oni svakodnevni korisnici koji prolaze rutom koja se misli rekonstruirati ili turisti koji će zbog boljeg prometnog rješenja posjećivati područje Grada Varaždinske Toplice. Osim što cesta povezuje naselja Hrastovec Toplički i Petkovec, u Petkovcu se nalazi područna osnovna škola koju koriste djeca iz Hrastovca. Također cesta vodi do važnog gospodarskog objekta a to je Stočarska farma poduzeća Stočar d. o. o. u Hrastovcu i povezuje se s lokalnom cestom LC25145. Nerazvrstana cesta u Hrastovcu vodi i do planirane buduće vodospreme u  naselju Petkovec. Oko Hrastovca nalaze se površine pod vinogradima koje intenzivno obrađuju poljoprivrednici iz Hrastovca pa će nerazvrstana cesta omogućiti bolje prometovanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim kulturama i lakši pristup tržištu.

 

Rezultati su kvantitativno mjerljivi jer se predmetnom investicijom planira rekonstruirati cesta u duljini od 906,67 m, širine kolnika  3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m, te rješenjem odvodnje ceste, što je za Grad Varaždinske Toplice od posebne važnosti želi li konkurirati više razvijenim općinama i gradovima u okolici. Predmetnom će investicijom biti riješen i problem oborinskih vode na cijeloj dionici rekonstruirane ceste, te se time očekuju značajne uštede zbog smanjenja troškova održavanja iste.

Ovim projektom će se poboljšati  gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza između Hrastovca Topličkog i naselja Petkovec sa ostalim gospodarskim središtima.

 

Provedba projekta :

Temeljem provedenog javnog natječaja i potpisanog ugovora, radove izvodi poduzeće Niskogradnja Huđek d.o.o. iz Petrijanca. Prije zime izvođač je uveden u posao te je obavljeno  geodetsko  iskolčenje trase.  Zbog ulaska u period nestabilnih vremenskih uvjeta radovi su privremeno prekinuti te je dogovoreno da se nastave početkom mjeseca travnja.

Završetak radova se planira do sredine svibnja 2019. godine.

 

Nakon završetka radova i dobivanja uporabne dozvole bit će isplaćena bespovratna sredstva iz poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

1 — 13
2 — 13
3 — 13
4 — 13
5 — 13
6 — 13
7 — 13
8 — 13
9 — 13
10 — 13
11 — 13
12 — 13
13 — 13
17.05.2019
Grad Varaždinske Toplice

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content