DVD Varaždinske Toplice

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU ZA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDINSKE TOPLICE

1. PREDMET NABAVE
Nabava kombi vozila putem financijskog leasinga
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 1/2013
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 180.000 Kn

4. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Otvoreni postupak javne nabave
5. SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

6. PLANIRANI POČETAK POSTUPKA
Postupak se planira u svibnju 2013. godine

7. PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: 60 mjeseci