Udruga dragovoljaca i veterana

Naziv Udruge: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Domovinskog rata – Ogranak Varaždinske Toplice
Sjedište i adresa Udruge: Lavoslava Horvata bb (park), Varaždinske Toplice
Ime i prezime predsjednika Udruge: Slavko Čečura, mob. 098 555 655
Broj telefona, telefax i e-mail adresa: 042/633-743
Datum osnutka Udruge: 13. lipnja 1996. godine
Datum i godina upisa u registar Udruga: prvi upis 1997., te 28. 02. 2002. godine
Registarski broj Udruge: 00000079
Registriran kod: Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu
Broj žiro računa Udruge i naziv banke:
2340009-1410044335, s pozivom na broj: 04
Matični broj: 0610658
OIB: 96703924639

Ciljevi Ogranka:
– okupljanje hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata na području grada Varaždinske Toplice;
– obavješćivanje članova o njihovim zakonskim pravima i pomoć u njihovu ostvarivanju;
– promicanje interesa svojih članova;
– povezivanje putem zajedničkih interesa hrvatskih branitelja i članova obitelji različitih postrojbi na području grada Varaždinske Toplice;
– njegovanje ratne tradicije i čuvanje ugleda, časti i slave pripadnika postrojbi i sudionika Domovinskog rata;
– suradnja s odgovarajućim gradskim tijelima i drugim institucijama u Gradu radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa dragovoljaca i ratnih veterana;
– prikupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu na svom području;
– održavanje sjećanja i čuvanje ugleda, časti i slave poginulih sudionika Domovinskog rata;
– organiziranje suradnje s Hrvatskom vojskom i Ministarstvom unutarnjih poslova;
– pružanje pomoći članstvu, njihovim obiteljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja;
– organiziranje društvenih, kulturnih i športsko-rekreativnih aktivnosti svojih članova;
– organiziranje humanitarne pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji;
– organiziranje posmrtne pripomoći za članove Udruge, odnosno hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Djelatnosti kojima Ogranak ostvaruje svoje ciljeve:
– organiziranje informiranja članova Ogranka i klubova o njihovim zakonskim pravima i pomoć u ostvarivanju tih prava;
– organiziranje povremenih prigodnih okupljanja članova;
– suradnja na ograncima na ostvarivanju planiranih projekata;
– uređenje memorijalnog prostora na području Županije;
– poticanje i organiziranje postavljanja spomen obilježja Domovinskog rata;
– organiziranje obljetnica ili značajnih nadnevaka postrojbi na kojima djelujemo;
– organiziranje posjeta mjestima pogibije i grobovima poginulih te polaganje vijenaca za vrijeme crkvenih blagdana i državnih praznika u suradnji s udrugama nastalim iz Domovinskog rata;
– zajedno sa ograncima i klubovima organizira posjete mjestima značajnih događaja iz Domovinskog rata;
– suradnja s drugim udrugama iz Domovinskog rata;
– sudjelovanje putem predstavnika u djelatnosti tijela Udruge;
– prikupljanje dokumentacije i iniciranje pisanja monografija o ratnom putu i ratnim djelima postrojbi i ratu na svom području;
– poticanje prigodnih posjeta obiteljima poginulih u Domovinskom ratu i održavanje veza s njima;
– informativna djelatnost;
– provođenje humanitarne djelatnosti za članove Udruge i njihove obitelji;
– provođenje posmrtne pripomoći za članove Udruge.