Udruga mladih “Zelena Poljana”

Predsjednik/ca: Željko Obad
Tajnik/ca:
Barbara Fulir
OIB:
29802918787

Matični broj: 04252683

Žiro račun: HR7523400091110671189

RNO broj: 0279404
Datum osnivanja:
02.07.2014.

Adresa sjedišta udruge: Donja Poljana, Vinogradska 39, 42223 Varaždinske Toplice

Kontakt broj: 091 556 58 76

E-mail: udruga.mladih.zelena.poljana@gmail.com
Web stranica i/ili facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004913385058

Opis djelatnosti: Rad s mladima, promicanje zdravog načina življenja