Udruga Mrav

Predsjednik/ca: Devid Kos, dipl. psiholog
Tajnik/ca:
Andreja Balažinec
OIB:
62987535850

Matični broj: 4154622
Žiro račun:
HR7724020061100686063

RNO broj: 05001843
Datum osnivanja:
13.12.2013.

Adresa sjedišta udruge: Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice

Kontakt broj: 099 201 6303

E-mail: udruga.mrav@gmail.com
Web stranica i/ili facebook:
www.udrugamrav.hr

Opis djelatnosti: Udruga je osnivana u cilju pružanja edukacijsko-rehabilitacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci, mladeži i odraslim osobama kojima je takva pomoć potrebna, a sve u svrhu unaprjeđenja kvalitete života pojedinca i života šire društvene zajednice.