Menu

Javna nabava

Plan nabave Grada Varaždinskih Toplica za 2024. godinu

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu

Registar ugovora Grada Varaždinskih Toplice od 1.1.2018. godine

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017.) Grad Varaždinske Toplice od 1.1.2018. godine Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2018. godine) Grad Varaždinske Toplice objavljuje i na ovom mjestu:

 

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2022. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu

Plan nabave Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu

Obavijest o nadmetanju – Izgradnje prometnica i oborinske odvodnje na k.č.br. 4350/36 k.o. Varaždinske Toplice (stambeno naselje Smart kvart)

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 11. srpnja 2024. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izgradnja prometnica i oborinske odvodnje na k.č.br. 4350/36 k.o. Varaždinske Toplice (stambeno naselje Smart kvart), broj objave: 2024/S F02-0006941.

 

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

 

https://eojn.hr/tender-eo/15001

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je 10. srpnja 2024. godine Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave  Izgradnja prometnica i oborinske odvodnje na k.č.br. 4350/36 k.o. Varaždinske Toplice (stambeno naselje Smart kvart).

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.hr/prior-consultation-eo/14501

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je 3. srpnja 2024. godine prethodno savjetovanje za predmet nabave  Izgradnja prometnica i oborinske odvodnje na k.č.br. 4350/36 k.o. Varaždinske Toplice (stambeno naselje Smart kvart).

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.hr/prior-consultations-all

Obavijest o nadmetanju – Sanacija mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice – ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 13. ožujka 2023. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Sanacija mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice – ponovljeni postupak, broj objave: 2023/S 0F2-0010580.

 

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Obavijest o nadmetanju – Sanacija mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 9. ožujka 2023. godine objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove sanacije mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice.

 

Ista je dostupna na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 15. veljače 2023. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Sanacija mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice, broj objave: 2023/S 0F2-0006487.

 

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Sanacija mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice koje možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je 8. veljače 2023. godine prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi sanacije mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Obavijest o nadmetanju – Radovi uređenja (rekonstrukcije) Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 21. travnja 2022. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Radovi uređenja (rekonstrukcije) Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama, broj objave: 2022/S 0F2-0016143.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uređenja (rekonstrukcije) Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama koje možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uređenja (rekonstrukcije) Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama

 

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi uređenja (rekonstrukcije) Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Obavijest o nadmetanju – Uređenje Trga Republike Hrvatske

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 8. listopada 2020. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, broj objave: 2020/S 0F2-0035994.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama koje možete preuzeti ovdje:

Izvješće sa prethodnog savjetovanja u postupku nabave radova uređenja Trga Republike Hrvatske

 

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 8. rujna 2020. godine objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama.

Ista je dostupna na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 23. srpnja 2020. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, broj objave: 2020/S 0F2-0027635.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave  objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, koje možete preuzeti ovdje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama.

Isto je dostupno na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 23. srpnja 2020. godine Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Radovi uređenja Ulice kralja Zvonimira u Varaždinskim Toplicama, broj objave: 2020/S 0F2-002753.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave  objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uređenja Ulice kralja Zvonimira u Varaždinskim Toplicama, koje možete preuzeti ovdje:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi uređenja Ulice kralja Zvonimira u Varaždinskim Toplicama.

Isto je dostupno na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15. siječnja 2020. godine objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama. Ista je dostupna na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave 6. prosinca 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, broj objave: 2019/S 0F2-0048082.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Grad Varaždinske Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. prosinca 2018. godine objavljena  je Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrbe električnom energijom, broj objave: 2018/S OF2-0036856.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Opskrba električnom energijom

Grad Varaždinke Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave „Opskrba električnom energijom“.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. studenoga 2018. godine objavljena  je Obavijest o nadmetanju za postupak Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, broj objave: 2018/S OF2-0032640.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Grad Varaždinke Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Poveznicu pogledajte ovdje

Obavijest o nadmetanju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 17. srpnja 2018. godine Obavijest o nadmetanju za postupak Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, broj objave: 2018/S OF2-0019014.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Varaždinke Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave  objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“ koje možete preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Grad Varaždinske Toplice ostvario pravo na sufinanciranje projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice i to na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.06.3.1.03.0060., sklopljenog sa nadležnim Ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

U okviru navedenog projekta i dodijeljenih sredstava Grad Varaždinske Toplice kao naručitelj u postupku jednostavne nabave traži dostavu ponude za sljedeće usluge:

  • Usluga tehničke pomoći upravljanja projektom i usluga stručne pomoći u provedbi postupaka javne nabave za potrebe projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice.

Datum objave: 09.03.2018., u 07:00 sati
Rok za predaju: 16.03.2018., u 10:00 sati

Poziv i izjave preuzmite ovdje:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukob interesa – članak 80. Stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („narodne novine„ broj 120/16 i 114/22)

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content