Menu

Javni natječaj

27.02.2024  14:00

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21), članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/21.) i članka 8. Pravilnika o uvjetima i postupku financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 47/17), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisala je natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2024. godini.

Javni natječaj i svi prateći obrasci dostupni su digitalnom obliku mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždinskih Toplica (www.varazdinske-toplice.hr), a popunjava isključivo putem sustava SOM-NATJEČAJ i to putem linka:

 

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA:

https://som-natjecaj.eu/authentication/loginRok za predaju: 26.03.2024.


Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content