Menu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždinske Toplice Odredba članka 9. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, dalje u tekstu: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti) propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina „Objekti jednostavnih usluga“ u „Catering objekti“, propisuje radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka, propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, može produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskoj objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice tog područja, može u određenim dijelovima područja jedince lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

Odredba članka 14. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, a na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice lokalne samouprave, a navedeni prostori ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnim prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Odredba članka 41. stavaka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da predstavničkotijelo odlukom propisuje radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuunutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u prijelaznim i završnim odredbama određuje obvezu usklađenja oduka o ugostiteljskim djelatnostima na područjima jedinica lokalne samouprave predstavničkim tijelima.

Obzirom na postojanje zakonske obveze donošenja predmetne Odluke o pružanju ugostiteljske djelatnosti na području grada Varaždinske Toplice, kao i Zakonom propisane obveze predstavničkog tijela te činjenice da se predmetna odluka odnosi na sve građane grada Varaždinske Toplice, pa u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o pružanju ugostiteljske djelatnosti na području grada Varaždinske Toplice, da se odazovu. Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, Varaždinske Toplice (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada varaždinske Toplice“) ili na e-mail adresu: procelnica@varazdinske-toplice.hr zaključno do 17. prosinca 2015. godine. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Varaždinske Toplice na donošenje.

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content