Menu

Udruge na području Grada Varaždinske Toplice

KUD TOPLICE

Predsjednik/ca: Silvia Matkun
Tajnik/ca: Mirta Matkun
OIB: 64357116091
Matični broj: 03384802
Žiro račun: HR872360000110744107
RNO broj: 0100670
Datum osnivanja: 29.12.1980.
Adresa sjedišta udruge: Ivana Tkalčića 3, Varaždinske Toplice
Kontakt broj: 091/564 33 76
E-mail: kud_toplice@yahoo.com

UDRUGA VINOGRADA I VOĆARA SVETI MARTIN

PREDSJEDNIK UDRUGE: Josip Posavec
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Tomislav Matkun
TAJNIK: Antun Pokos
OIB: 82882360394
MATIČNI BROJ: 01535463-000015844
ŽIRO-RAČUN: 1101737171 (Zagrebačka banka)
DATUM OSNIVANJA: 08. 12. 2000.
ADRESA SJEDIŠTA UDRUGE: Ulica Ivana Tkalčića 3
KONTAKT: Josip Posavec- 098 852 996 ili Antun Pokos-099 844 5101
E MAIL : svmartinvtoplice@gmail.com

OGRANAK MATICE HRVATSKE

Predsjednik/ca: Stjepan Juranić
OIB: 60846738682
Matični broj: 1172646
Žiro račun: HR20233600001101731054
Datum osnivanja: 1995.
Adresa sjedišta udruge: Ulica Ivana Krstitelja Tkalčića 5(3), 42223 Varaždinske Toplice
Kontakt broj: 042 633 630
E-mail: bfilipan@inet.hr

PLANINARSKO DRUŠTVO TONIMIR

Predsjednik: Katica Mikulčić
Zamjenik: Zlatko Lodeta
Tajnik: Robert Neuberg
OIB: 36327323232
Matični broj: 01123211
Žiro račun: 2360000-1101730442 (Zagrebačka banka)
Datum osnivanja: 8. 06. 1995.
Adresa sjedišta Udruge: Tuhovec 11
Kontakt broj: 098/1957670

UDRUGA ŽENA SVIBOVEČKI ZVON

Predsjednik/ca: Verica Pantaler
Tajnik/ca: Štefanija Bartolić
OIB: 34669947132
Matični broj: 04095090
Žiro račun: HR1423400091110608752
RNO broj: 0250378
Datum osnivanja: 12.07.2013.
Adresa sjedišta udruge: Svibovec, V. Nazora 29a, 42223 Varaždinske Toplice
Kontakt broj: 091 637 9090
E-mail: svibovecki.zvon@yahoo.com

UDRUGA ŽENA NAŠI CAJTI

Predsjednik/ca: Mara Malenica
OIB: 26819841612
Matični broj: 02769298
Žiro račun: HR1223400091110479196
RNO broj: 0298234
Datum osnivanja: 21.03.2011.
Adresa sjedišta udruge: Tkalčićeva 3, 42223 Varaždinske Toplice
Kontakt broj: 099 670 0429
E-mail: malenica.mara@gmail.com

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA – Ogranak Varaždinske Toplice

Sjedište i adresa Udruge: Lavoslava Horvata bb (park), Varaždinske Toplice
Ime i prezime predsjednika Udruge: Slavko Čečura, mob. 098 555 655
Broj telefona, telefax i e-mail adresa: 042/633-743
Datum osnutka Udruge: 13. lipnja 1996. godine
Datum i godina upisa u registar Udruga: prvi upis 1997., te 28. 02. 2002. godine
RNO: 00000079
Broj žiro računa Udruge i naziv banke: 2340009-1410044335, s pozivom na broj: 04
Matični broj: 0610658
OIB: 96703924639

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa: 42223 Varaždinske Toplice, Lavoslava Horvata br. 8
Predsjednik Predsjedništva udruge: Slavko Čečura
Zamjenik Predsjednika Predsjedništva udruge: Željko Dvekar
Članovi Predsjedništva udruge: Robert Bešenić, Nedeljko Mihalić, Mirko Mikulčić, Draženko Pokos, Kruno Ratković
Predsjednik Nadzornog odbora udruge: Ivica Ratković
Članovi Nadzornog odbora: Valent Bahat, Željko Korenski-Gojaković
Matični broj udruge: 2219131
OIB udruge: 29701718868

Zajednica športskih udruga grada Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Zajednica športskih udruga grada Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): ZŠUG VT
OIB: 98348738645
Matični broj: 00545643
Adresa sjedišta: Ivana Tkalčića 3, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0264513
E-mail: tajnik@zsug-vzt.hr
Telefon: 099/3506200
Datum osnivanja: 12.07.1993.
IBAN: HR5223600001101726307

Ime i prezime: Marinela Belavić – predsjednik
OIB: 30769534527
Telefon: 098/783022

Ime i prezime: Ivica Mihalić – tajnik
OIB: 17578554354
Telefon: 098/681097

Goju Ryu Karate Do klub”Antun I Ivan Kukuljević”

Naziv udruge (kluba): Goju Ryu Karate Do klub”Antun I Ivan Kukuljević”
Skraćeni naziv udruge (kluba): Karate klub “AIK”
OIB: 32606453965
Matični broj: 01586157
Adresa sjedišta: Selnička ulica 15, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0290191
E-mail: Sasa.milec@gmail.com
Telefon: 098/746295
Datum osnivanja: 02.10.2001.
IBAN: HR2623600001101738027

Ime i prezime: Saša Josip Milec – predsjednik
OIB: 31566573735
Telefon: 098/746295

Ime i prezime: Marinela Belavić
OIB: 45657996153
Telefon: 098/783022

Športski nogometni klub “Mladost” Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Športski nogometni klub “Mladost” Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): N.K.Mladost Var. Toplice
OIB: 12794835281
Matični broj: 00288349
Adresa sjedišta: Josipa Čabrijana 2/1, Varaždinske Toplice
RNO broj: 293669
E-mail: Mladost.vt@gmail.com
Telefon: 042/205-693
Datum osnivanja: 1946.
IBAN: HR7423600001101786924

Ime i prezime: Dubravko Vuk – predsjednik
OIB: 30769534527
Telefon: 098/1869384

Športski nogometni klub”Polet” Tuhovec

Naziv udruge (kluba): Športski nogometni klub”Polet” Tuhovec
Skraćeni naziv udruge (kluba): NK”Polet” Tuhovec
OIB: 01599700358
Matični broj: 05000325
Adresa sjedišta: Tuhovec 199/1, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0313690
E-mail: Snk.polet_tuhovec@yahoo.com
Telefon: 092/1657543
Datum osnivanja: 1968.
IBAN: HR3323600001101744012

Ime i prezime: Božidar Posavec – predsjednik
OIB: 42956727807
Telefon: 098/1750588

Tajnik: Nikola Katalenić
Telefon: 095 901 7973

 

Plivački klub “Varaždinske Toplice”

Naziv udruge (kluba): Plivački klub “Varaždinske Toplice”
Skraćeni naziv udruge (kluba): PKVT
OIB: 79204086932
Matični broj: 2188171
Adresa sjedišta: Ulica Ivana Tkalčića 3, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0175952
E-mail: Pk.varazdinske.toplice@gmail.com
Telefon: 092/2466651
Datum osnivanja: 26.02.2007.
IBAN: HR0223400091110434465

Ime i prezime: Kruno Gotić – predsjednik
OIB: 20750958911
Telefon: 099/6900039

Ime i prezime: Elizabeta Zorman – tajnik
OIB: 17605564325
Telefon: 099/2466651

Ribolovno društvo “Šaran” Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Ribolovno društvo “Šaran” Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): RD”Šaran” VT
OIB: 68689196337
Matični broj: 2616807
Adresa sjedišta: Kralja Tomislava 42, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0290353
E-mail: Srdsaran.varazdinsketoplice@gmail.com
Telefon: 098/686720
Datum osnivanja: 01.02.2010.
IBAN: HR4923400091110454959

Ime i prezime: Gabrijel Janušić – predsjednik
OIB: 69910621340
Telefon: 091/5561164

 

Streličarski klub”Minerva” Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Streličarski klub”Minerva” Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): SK Minerva Varaždinske Toplice
OIB: 50027461848
Matični broj: 2469243
Adresa sjedišta: Kralja Tomislava 34, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0287091
E-mail: Josipkapetanovic40@gmail.com
Telefon: 099/6672687
Datum osnivanja: 17.12.2008.
IBAN: HR5123600001102061751

Ime i prezime: Josip Kapetanović
Telefon: 099/6672687

Športski streljački klub”Varaždinske Toplice”

Naziv udruge (kluba): Športski streljački klub”Varaždinske Toplice”
Skraćeni naziv udruge (kluba): ŠSKVT
OIB: 18889482976
Matični broj: 03430111
Adresa sjedišta: Antuna I Ivana Kukuljevića bb, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0297383
E-mail: Ssk.v.toplice@gmail.com
Telefon: 098/1740431
Datum osnivanja: 22.12.1997.
IBAN: HR0423600001102610065

Ime i prezime: Ivan Pokos
OIB: 07860887075
Telefon: 099/6683001

Športski šahovski klub”Mladost”Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Športski šahovski klub”Mladost”Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): ŠŠK”Mladost” Var. Toplice
OIB: 56344659217
Matični broj: 05000323
Adresa sjedišta: Ulica Ivana Tkalčića 3, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0186357
E-mail: zeljko.matkun@vz.t-com.hr
Telefon: 098/9354516
Datum osnivanja: 1926.
IBAN: HR2623600001101732401

Ime i prezime: Željko Matkun – predsjednik
OIB: 92824293180
Telefon: 098/9354516

Ime i prezime: Predrag Križanić
OIB: 49091371165
Telefon: 098/9301221

Tenis klub “Mladost” Varaždinske Toplice

Naziv udruge (kluba): Tenis klub “Mladost” Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge (kluba): TK”Mladost” var. Toplice
OIB: 23472723872
Matični broj: 01220675
Adresa sjedišta: Ulica Ivana Tkalčića 3, Varaždinske Toplice
RNO broj: 0315962
E-mail: Odv-b.planinc@vz.t-com.hr
Telefon: 098/267689
Datum osnivanja: 14.04.1996.
IBAN: HR1623600001101731708

Ime i prezime: Borislav Planinc
OIB: 66784931680
Telefon: 098/267689

Gradske tvrtke

FORUM TOPLICE d.o.o. za komunalne djelatnosti

Adresa: Ul. kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice
OIB: 42654992187
MBS: 070073447
MB: 02055074
IBAN: HR0823600001102486706
Telefon: 042/205-502
Email: info@forum-toplice.hr
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 sati

Direktorica:
Martina Žnidar, dipl. ing.
Email: martina.znidar@forum-toplice.hr

Pogrebni poslovi:
Željko Levatić
Mob: 099/215-6977

Administrativni poslovi:
Sandra Pokos
Mob: 099/376-7045

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content