Menu

Građanima podijeljen prvi dio spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U Varaždinskim Toplicama napravljen je još jedan korak naprijed u brizi za okoliš i povećanju udjela odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže.

Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2018. godine javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (otpadni papir i karton, plastika, staklo i tekstil).

S ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, uvažavajući načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti Grad Varaždinske Toplice prijavio se na javni poziv, iskazujući interes za nabavu ukupno 3.037 spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Od ukupnog broja spremnika za koje je Grad iskazao interes, njih 3.010 komada zapremine su 120 l (1.130 za otpadni papir i karton, 1.800 za otpadnu plastiku i 80 za biootpad), a preostalih 27 komada zapremine su 1.100 l (5 za otpadni papir, 10 za otpadno staklo i 12 za otpadnu plastiku). Prijava Grada usvojena je u cijelosti te je 2019. godine sklopljen Ugovor između Fonda i Grada o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a čiji će trošak Grad sufinancirati u iznosu od 15% ukupne cijene.

U prvoj fazi provedbe javnog poziva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je nabavu spremnika veće zapremnine te je, prema iskazanom interesu Grada dobavljeno i u vlasništvo Grada prenijeto 27 spremnika zapremnine od 1.100 l za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada ukupne vrijednosti 35.227,58 kuna.

Sredstva za nabavu spremnika osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ tako da se 85% investicije odnosno 29.943,44 kuna sufinancira iz europskog Kohezijskog fonda, a 15% sredstava odnosno 5.284,14 kuna osigurao je Grad Varaždinske Toplice u svom proračunu.

Svrha nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada je omogućiti korisnicima javnih usluga da na mjestu nastanka („kućnom pragu“) odvajaju otpad radi povećanja postotka odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u otpadu koji se odlaže na odlagalištu i samom smanjenju količina otpada koji se odlaže sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022.

U četvrtak su predstavnici tvrtke Čistoća d.o.o. iz Varaždina, kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, uime Grada Varaždinskih Toplica korisnicima u višestambenim zgradama podijelili 27 spremnika zapremine 1.100 l za odlaganje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike i otpadnog stakla.

Preostali dio spremnika u količini od 3.010 komada, zapremine 120 l, bit će podijeljen korisnicima u kućama nakon okončanja postupka javne nabave koju vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i njihove predaje Gradu na daljnju distribuciju.

Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković još je jednom zahvalila građanima na do sada postignutim dobrim rezultatima u odvajanju komunalnog otpada na kućnom pragu. Iz gradske uprave dodaju da bi ova, ali i sve buduće nadogradnje postojećeg sustava gospodarenja otpadom trebale rezultirati ispunjenjem propisanih ciljeva.

1 — 7
2 — 7
3 — 7
4 — 7
5 — 7
6 — 7
7 — 7
24.09.2020
Grad Varaždinske Toplice

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content