O gospodarstvu, prostornom planu i generalnom planu uređenja

Gospodarstvo

2013. godina donijet će niz novosti u gospodarskom poslovanju. Uz uvođenje fiskalizacije o kojoj se naveliko priča, upravo su u tijeku još dva procesa koja su manje poznata u javnosti ,a mogu bitno utjecati na način rada i poslovanja obrtnika i poduzetnika.

Od 01.01.2013. g. promijenjeni su uvjeti za paušalno oporezivanje obrtničkih djelatnosti. Ako obrtnik nije u sustavu PDV-a, ne ostvaruje godišnji primitak veći od 149.500,00 kuna, nije ugostitelj ili trgovac, i nema izdvojene pogone tada ima uvjete za paušalno oporezivanje. Ukratko, obrtnici u paušalu vode samo jednu poslovnu knjigu i imaju manje obvezne doprinose. Treba posebno naglasiti da je rok za prelazak u paušalno oporezivanje 15. siječanj 2013. godine. Obrtnici koji razmišljaju o prelasku na paušalno oporezivanje za sve detalje o paušalnom oporezivanju i postupku prijelaza na paušalni način oporezivanja mogu se obratiti u Udruženje obrtnika ili svojim knjigovođama.

Isto tako od 01. 01. 2013. kriterij za ulazak u sustav PDV-a je ostvareni promet od 230.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a. Ako je obrtnik ili poduzetnik u sustav PDV-a ušao „po sili zakona“ a ne ostvaruje veći promet od navedenog, može nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za brisanje iz Registra obveznika PDV-a. Zahtjev treba predati do najkasnije do 15. siječnja 2013. Ako takav zahtjev ne preda, Porezna uprava će zaključiti da neovisno o ostvarenom prometu obveznik želi i dalje ostati u sustavu PDV-a. Takav porezni obveznik u sustavu PDV-a mora ostati slijedećih 5 godina. Postupak izlaska iz sustava PDV-a porezni obveznici morat će provesti u suradnji sa svojim knjigovođama, a osnovne informacije obrtnici mogu potražiti i u Udruženju.

Saznajte sve informacije o prostornom planu

Prostorni plan

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

– izmjene i dopune –

Knjiga 1.
Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije
Ožujak, 2010. godine

 

II GRAFIČKI DIO

 1. Kartografski prikaz (Kartografski prikazi u mj. 1:25000)
  1. Korištenje i namjena površina
 2. Kartografski prikaz – Infrastrukturni sustavi
  1. Pošta i telekomunikacije
  2. Energetski sustav – Elektroopskrba
  3. Energetski sustav – Plinoopskrba
  4. Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i štetno djelovanje voda
  5. Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda i postupanje s otpadom
 3. Kartografski prikaz – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (Kartografski prikazi u mj. 1: 5000)
  1. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
  2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
 4. Kartografski prikaz – Građevinska područja
  1. Naselje Varaždinske Toplice i Boričevec Toplički
  2. Naselje Martinkovec i Vrtlinovec
  3. Naselje Črnile, Hrastovec Zoplički i Petkovec Toplički
  4. Naselje Grešćevina, Jarki Horvatićevi, Lukačevec Toplički, Retkovec Svibovečki, Svibovec i Tuhovec
  5. Naselje Rukljevina, Gornja Poljana i Donja Poljana
  6. Naselje Leskovec Toplički
  7. Naselje Drenovec, Jalševec Svibovečki i Lovrentovec
  8. Naselje Čurilovec, Pišćanovec i Škarnik

Službeni vjesnik Varaždinske županije

 1. Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 9/05
 2. Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/08
 3. Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 5/09
 4. Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 5/10
 5. Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 12/15
informacije o generalnom planu uređenja

Generalni plan uređenja

 

**(kad suglasnost ili mišljenje nisu dostavljeni, prilaže se zahtjev za izdavanje istih)

Varaždinske Toplice