Menu

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica je predstavničko tijelo lokalne samouprave koje donosi opće i pojedinačne akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. Gradsko vijeće ima 13članova izabranih na lokalnim izborima koji se svake četiri godine odvijaju u skladu s odredbama posebnog zakona. Mandat člana predstavničkog tijela traje četiri godine. Gradski vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Gradsko vijeće odlučuje na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca. Djelokrug Gradskog vijeća, prava i obveze vijećnika te način rada Gradskog vijeća propisani su mjerodavnim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Statutom Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj:10/21) i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21., 71/21., 89/21-pročišćeni tekst i 102/22. ).

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 86. Poslovnika Gradskog vijeća rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, dužne su prije održavanja sjednice podnijeti Gradskoj službi zahtjev za prisustvovanjem (usmeno ili pismeno), uz predočenje osobne iskaznice. Predsjednik Vijeća će podnositelju zahtjeva u pravilu odobriti prisustvovanje sjednici Vijeća osim izuzetno ako postoje tehničke ili druge objektivne zapreke.

Više informacija o djelokrugu rada Gradskog vijeća možete potražiti u Statutu Grada Varaždinskih Toplica  kao i u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

Ljubica Nofta
Ulica Josipa Čabrijana 1
Varaždinske Toplice
Predsjednica Gradskog vijeća
HDZ
091/150-7227

Marko Plišo
Tuhovec 24/001
Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća
Nezavisni vijećnik
095/907-5207

Silvio Hajduk
Škarnik 8
Drugi potpredsjednik Gradskog vijeća
Narodna stranka – Reformisti
091/554-8854

Verica Pantaler
Ulica Vladimira Nazora 29a
Svibovec
Vijećnica
HSLS
091/637-9090

Josip Hajduk
Ulica kneza Trpimira 3
Varaždinske Toplice
Vijećnik
HDZ
099/635-0089

Draženko Pokos
Tuhovec 162
Vijećnik
HSLS
099/447-7334

Tomislav Mikulčić
Ul. Miroslava Krleže 2
Varaždinske Toplice
Vijećnik
099/2158901

Manuela Pantaler
Ulica Vatroslava Jagića 8
Varaždinske Toplice
Vijećnica
HDZ
099/297-6865

Željko Bedeković
Ulica Martina Pušteka 25
Donja Poljana
Vijećnik
Narodna stranka – Reformisti
098/364-136

Dragutin Šarec
Varaždinska ulica 56c
Varaždinske Toplice
Vijećnik
SDP
098/712274

Marija Jurše
Ulica Matije Gupca 18
Varaždinske Toplice
Vijećnica
SDP
098/809569

Srećko Detelj
Tuhovec 48
Vijećnik
Narodna stranka – Reformisti
099/710-0676

Kristijan Remenar
Cvjetna ulica 22
Varaždinske Toplice
Nezavisni Vijećnik
091/250-3580

 

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content