Javni natječaji

Odluka gradonačelnice o obustavi natječaja u povodu Javnog poziva za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Rang lista kandidata  –  natječaj za prometnog redara

Rang listu možete preuzeti ovdje.

 

U „Narodnim novinama“ br. 113 od 07. 12. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

U „Narodnim novinama“ br. 113 od 7. prosinca. 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“

Javni natječaj za prometnog redara

Obavijest i upute o pravnim izvorima za prometnog redara

Opis poslova i podaci o plaći za prometnog redara

 

Javni poziv za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplice na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto administrativne tajnice / tajnika

Javni poziv za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplice na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto administrativne tajnice / tajnika

 

Grad Varaždinske Toplice objavio je u Regionalnom tjedniku od 25. listopada 2016. godine Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Regionalnom tjedniku. Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica

 

Grad Varaždinske Toplice objavio je Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku / akademsku godinu 2016./2017. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 10. studenog 2016. godine.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno  u zatvorenoj omotnici s naznakom: «ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA», na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice. Tekst Natječaja i potrebni obrasci mogu se preuzeti i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada radnim danom od 8,00 do 14,00 sati
Tekst Natječaja i potrebni obrasci mogu se preuzeti ovdje:

Natječaj za dodjelu stipendija

Obrazac za prijavu natječaja

Obrazac izjave natječaja

 

Poštovani,
Budući da je uočena tiskarska omaška u navođenju prosjeka ocjena kandidatkinje na rednom broju 14. Liste D, izvršen je odgovarajući ispravak (umjesto 1,933 upisan je ispravo 4,933) te se objavljuje ispravan ispis liste. Ispravak navedene omaške ne proizvodi nikakav učinak na redoslijed kandidata, kao niti na spisak kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Listu možete preuzeti ovdje.

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavilo je liste kandidata za dodjelu stipendija.
Liste možete preuzeti ovdje.

 

 

Rang lista kandidata  –  natječaj za prometnog redara

Rang listu možete preuzeti ovdje.

 

U „Narodnim novinama“ br. 75 od 17. 8. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

 

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

 

U „Narodnim novinama“ br. 75 od 17. 8. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Javni natječaj

Obavijest i upute

Opis poslova i podaci o plaći

 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u JUO Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/ce na neodređeno vrijeme, objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

U “Narodnim novinama” br. 59 od 29. lipnja 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica – administrativni tajnik/tajnica na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u “Narodnim novinama”.

JAVNI NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Na temelju odredbe čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, a vezano uz javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica administrativnog tajnika/ice, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica donosi

ODLUKA O PONISTENJU JAVNOG NATJECAJA

 

U tjedniku Varaždinske vijesti br. 3728 od 14. lipnja 2016. godine objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu.

Rok za dostavu pismenih prijedloga kandidata za javna priznanja je 30. lipnja 2016. godine, a dostavljaju se na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica.

Pozivaju se građani i pravne osobe te Upravna tijela Grada Varaždinskih Toplica da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada na radno mjesto administrativnog tajnika / ice na neodređeno vrijeme objavljuje RANG LISTU KANDIDATA.

RANG LISTA KANDIDATA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u JUO Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/ce na neodređeno vrijeme objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica, gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisala je natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2016. godini.

Rok za dostavu prijava je 11. lipanj 2016. godine.

ODLUKA GRADONACELNICE

NATJECAJ UDRUGE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC PRORACUNA

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC ZIVOTOPISA

OBRAZAC IZJAVE O FINANCIRANIM PROJEKTIMA

OBRAZAC IZJAVE ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

OGLEDNI OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC IZJAVE OPISNOG IZVJESTAJA PROJEKTA ILI PROGRAMA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJESTAJA PROGRAMA

 

U Narodnim novinama br. 44 od 11. svibnja 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica – administrativni tajnik / tajnice na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

JAVNI NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce na određeno vrijeme objavljuje Rang listu kandidata.

Rang listu kandidata možete preuzeti ovdje:

RANG LISTA KANDIDATA.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce na određeno vrijeme objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete preuzeti ovdje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE PROPISANE OGLASOM

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Grada objavljuje Rang listu kandidata .

Rang listu kandidata možete preuzeti ovdje:

Rang lista kandidata

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Grada objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Listu kandidata i Poziv možete preuzeti ovdje:

Lista kandidata za provjeru znanja

Poziv na prethodnu provjeru znanja

 

Grad Varaždinske Toplice raspisao je Oglas za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme do 17. lipnja 2016. godine zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dana 09. ožujka 2016. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa pri HZZ-u.

Oglas, Opis poslova i Obavijest i upute možete preuzeti ovdje:

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI ADMINISTRATIVNI TAJNIK

OGLAS ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA NA ODREDJENO VRIJEME

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

 

U “Narodnim novinama” br. 18 od 26. veljače 2016. godine objavljen je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

JAVNI NATJECAJ ZA IMENOVANJE PROCELNIKA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Godisnji plan raspisivanja javnih natjecaja za financiranje projekata za 2016 kojeg provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opce dobro koje provode udruge

Varaždinske Toplice