Menu

Akti gradonačelnice

Odluke

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna PPUG Varaždinske Toplice

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2018. – 2023. godine

Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Varaždinskih Toplica

Zaključci

Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Varaždinske Toplice

Planovi

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu (Kratkoročni plan)

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu

Suglasnosti

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica

Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće