Javni natječaji

Na temelju utvrđene Liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019., te primljenih izjava o povlačenju zahtjeva i odustanku od stipendije, gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica donijela je dana 7. prosinca  2018. godine Odluku o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Vrijeme objave: 07.12.2018, 09:00

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavilo je listu kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Listu možete preuzeti ovdje.

Vrijeme objave: 28.11.2018, 13:00

Grad Varaždinske Toplice raspisao je natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019. i to za razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 31. srpnja 2019. godine, u visini od 500,00 kuna. Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada, koji nisu primatelji stipendija iz drugih izvora, čiji roditelji, skrbnici odnosno članovi kućanstva nemaju nepodmirene obveze prema Gradu te koji nisu u prethodnim godinama, posljedično raskidu ugovora o stipendiji, izgubili pravo na stipendiranje. Sukladno Odluci o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj:76/17.), stipendije su namijenjene svim redovitim studentima koji udovoljavaju prethodno navedene uvjete neovisno od uspjeha postignutog u studiranju te njihovog socio-ekonomskog statusa. Natječaj jest objavljen na ovim internetskim stranicama Grada, na oglasnoj ploči Grada te u Regionalnom tjedniku koji izlazi dana 30. listopada 2018. godine.
Rok za dostavu zahtjeva jest 16. studenog 2018. godine.
Zahtjevi se podnose na obrascu koji se može preuzeti na niže navedenoj poveznici uz dostavu svih propisanih priloga i izjava koje se također nalaze na niže navedenoj poveznici.
Natječaj i potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija
Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2018/2019
Obrazac – Izjava studenta da nije primatelj nijedne druge stipendije
Obrazac – Izjava studenta o korištenju osobnih podataka
Obrazac – Izjava o korištenju osobnih podataka roditelja podnositelja zahtjeva
Obrazac – Zahtjev za dodjelu stipendija

Rok za dostavu popunjenih obrazaca jest zaključno do 16. studenog 2018. godine.

Zahtjev se podnosi Gradu Varaždinskim Toplicama, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“, dostavom poštom preporučeno ili osobno na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom „Javni poziv – stipendije“ ili osobno na adresu Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice.

Vrijeme objave: 29.10.2018, 11:00

Odluka o sufinanciranju plasteničke proizvodnje u 2018. godini

Vrijeme objave: 24.10.2018, 08:00

Grad Varaždinske Toplice objavljuje natječaj za sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2018. godini

Tekst natječaja i obrasci mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica ili ovdje ispod.

NATJECAJ za sufinanciranje plastenicke proizvodnje
Obrazac 1. – Prijava
Obrazac 2. – Plan koristenja plastenika
Obrazac 3. – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. – Izjava o obavljanju gospodarske djelatnosti proizvodnje voca, povrca ili cvijeca
Obrazac 5. – Izjava o obvezi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u trajanju od 4 godine
Odluka gradonacelnice


Odluka o usvajanju prigovora podnositelja Udruge za zaštitu životinja Hrabra šapa Varaždinske Toplice, odluku preuzmite ovdje.

Vrijeme objave: 03.07.2018, 09:00

 

U Varaždinskim vijestima br. 3834 od 26. lipnja 2018. godine objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu.

Rok za dostavu pismenih prijedloga kandidata za javna priznanja je 8. srpnja 2018. godine, a dostavljaju se na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica.

Pozivaju se građani i pravne osobe te Upravna tijela Grada Varaždinskih Toplica da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Vrijeme objave: 26.06.2018, 08:00

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

Vrijeme objave: 19.06.2018, 12:00

Grad Varaždinske Toplice objavljuje natječaj za sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2018. godini.

Odluka o sufinanciranju plastenicke proizvodnje

Vrijeme objave: 14.06.2018, 12:00

Tekst natječaja i obrasci mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica ili ovdje ispod.

NATJECAJ za sufinanciranje plastenicke proizvodnje
Obrazac 1. – Prijava
Obrazac 2. – Plan koristenja plastenika
Obrazac 3. – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. – Izjava o obavljanju gospodarske djelatnosti proizvodnje voca, povrca ili cvijeca
Obrazac 5. – Izjava o obvezi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u trajanju od 4 godine


Na temelju odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96., 68/98, 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17), članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13, 38/13. i 4/18.), gradonačelnica Varaždinskih Toplica raspisuje Javni natječaj za zakup nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica.

 

Javni natječaj preuzmite ovdje.

 

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica i članka 8. Pravilnika o uvjetima i postupku financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 47/17), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisala je natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini.

Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018. godine
Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta – programa
Obrazac proračuna
Obrazac popis priloga
Obrazac Ugovora o jednokratnoj financijskoj potpori
Obrazac opisnog izvještaja
Obrazac financijskog izvještaja

 

Na temelju utvrđene Liste kandidata za dodjelu stipendija u dijelu akademske godine 2017./2018., te primljenih izjava o povlačenju zahtjeva i odustanku od stipendije, gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica donijela je dana 16. ožujka 2018. godine Odluku o dodjeli stipendija u dijelu akademske godine 2017./2018.

Odluku preuzmite ovdje.

 

Vrijeme objave: 16.03.2018, 12:00

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavilo je listu kandidata za dodjelu stipendija u dijelu akademske godine 2017./2018.
Listu možete preuzeti OVDJE

Vrijeme objave: 07.03.2018, 11:00

 

 

Grad Varaždinske Toplice raspisao je natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Stipendije se dodjeljuju za dio akademske godine, odnosno za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. srpnja 2018. godine i to u visini od 500,00 kuna. Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada, koji nisu primatelji stipendija iz drugih izvora, čiji roditelji, skrbnici odnosno članovi kućanstva nemaju nepodmirene obveze prema Gradu te koji nisu u prethodnim godinama, posljedično raskidu ugovora o stipendiji, izgubili pravo na stipendiranje. Sukladno novoj Odluci o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica, stipendije su namijenjene svim redovitim studentima koji udovoljavaju prethodno navedene uvjete neovisno od uspjeha postignutog u studiranju te njihovog socio-ekonomskog statusa. Natječaj jest objavljen na ovim internetskim stranicama Grada, na oglasnoj ploči Grada te u Regionalnom tjedniku koji izlazi dana 30. siječnja 2018. godine.

Rok za dostavu zahtjeva jest 16. veljače 2018. godine.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji se može preuzeti na niže navedenoj poveznici uz dostavu svih propisanih priloga i izjave koja se također nalazi na niže navedenoj poveznici.

Natječaj i potrebni obrasce možete preuzeti ovdje:

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija
Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima
Obrazac – Izjava
Obrazac – Zahtjev za dodjelu stipendija

Rok za dostavu popunjenih obrazaca jest zaključno do 16. veljače 2018. godine.
Zahtjev se podnosi Gradu Varaždinskim Toplicama, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“, dostavom poštom preporučeno ili osobno na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom „Javni poziv – stipendije“ ili osobno na adresu Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice.

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

 

Grad Varaždinske Toplice objavio je Javni poziv svim studentima koji su upisali akademsku godinu 2017/2018. kao redoviti studenti, a imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica, da dostave vlastite opće podatke te podatke o visokoškolskoj ustanovi koju pohađaju, ostvaren prosjek ocjena odnosno broj bodova ostvarenih u dosadašnjem školovanju na toj ustanovi kao i podatke o tome primaju li već određenu stipendiju. Podaci se dostavljaju popunjavanjem Obrasca – Stipendije 2017/2018.

Javni poziv i obrazac možete preuzeti ovdje:

Javni poziv
Obrazac

Rok za dostavu popunjenih obrazaca jest zaključno do 6. studenog 2017. godine.
Popunjeni obrazac – Stipendije 2017/2018., dostavlja se u pisanom obliku, poštom preporučeno ili osobnom predajom na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom „Javni poziv – stipendije“ ili putem elektroničke pošte na adresu: info@varazdinske-toplice.hr s predmetom „Javni poziv – stipendije“.

 

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica i članka 8. Pravilnika o uvjetima i postupku financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 47/17), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisala je natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini.

Rok za dostavu prijava je 22. studenog 2017. godine.
Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta – programa
Obrazac proračuna
Obrazac popisa priloga
Obrazac Ugovora o jednokratnoj financijskoj potpori
Obrazac opisnog izvještaja
Obrazac financijskog izvještaja

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBR

Obavijest možete preuzeti ovdje.
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje.

 

U Regionalnom Tjedniku br. 683 od 20. lipnja 2017. godine objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu.

Rok za dostavu pismenih prijedloga kandidata za javna priznanja je 30. lipnja 2017. godine, a dostavljaju se na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica.

Pozivaju se građani i pravne osobe te Upravna tijela Grada Varaždinskih Toplica da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

 

Odluka gradonačelnice o obustavi natječaja u povodu Javnog poziva za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Rang lista kandidata  –  natječaj za prometnog redara

Rang listu možete preuzeti ovdje.

 

U „Narodnim novinama“ br. 113 od 07. 12. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

U „Narodnim novinama“ br. 113 od 7. prosinca. 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“

Javni natječaj za prometnog redara

Obavijest i upute o pravnim izvorima za prometnog redara

Opis poslova i podaci o plaći za prometnog redara

 

Javni poziv za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplice na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto administrativne tajnice / tajnika

Javni poziv za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplice na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto administrativne tajnice / tajnika

 

Grad Varaždinske Toplice objavio je u Regionalnom tjedniku od 25. listopada 2016. godine Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Regionalnom tjedniku. Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica

 

Grad Varaždinske Toplice objavio je Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku / akademsku godinu 2016./2017. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 10. studenog 2016. godine.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno  u zatvorenoj omotnici s naznakom: «ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA», na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice. Tekst Natječaja i potrebni obrasci mogu se preuzeti i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada radnim danom od 8,00 do 14,00 sati
Tekst Natječaja i potrebni obrasci mogu se preuzeti ovdje:

Natječaj za dodjelu stipendija

Obrazac za prijavu natječaja

Obrazac izjave natječaja

 

Poštovani,
Budući da je uočena tiskarska omaška u navođenju prosjeka ocjena kandidatkinje na rednom broju 14. Liste D, izvršen je odgovarajući ispravak (umjesto 1,933 upisan je ispravo 4,933) te se objavljuje ispravan ispis liste. Ispravak navedene omaške ne proizvodi nikakav učinak na redoslijed kandidata, kao niti na spisak kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Listu možete preuzeti ovdje.

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavilo je liste kandidata za dodjelu stipendija.
Liste možete preuzeti ovdje.

 

 

Rang lista kandidata  –  natječaj za prometnog redara

Rang listu možete preuzeti ovdje.

 

U „Narodnim novinama“ br. 75 od 17. 8. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

 

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

 

U „Narodnim novinama“ br. 75 od 17. 8. 2016. Godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prometni redar na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Javni natječaj

Obavijest i upute

Opis poslova i podaci o plaći

 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u JUO Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/ce na neodređeno vrijeme, objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

U “Narodnim novinama” br. 59 od 29. lipnja 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica – administrativni tajnik/tajnica na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u “Narodnim novinama”.

JAVNI NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Na temelju odredbe čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, a vezano uz javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica administrativnog tajnika/ice, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica donosi

ODLUKA O PONISTENJU JAVNOG NATJECAJA

 

U tjedniku Varaždinske vijesti br. 3728 od 14. lipnja 2016. godine objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu.

Rok za dostavu pismenih prijedloga kandidata za javna priznanja je 30. lipnja 2016. godine, a dostavljaju se na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica.

Pozivaju se građani i pravne osobe te Upravna tijela Grada Varaždinskih Toplica da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada na radno mjesto administrativnog tajnika / ice na neodređeno vrijeme objavljuje RANG LISTU KANDIDATA.

RANG LISTA KANDIDATA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u JUO Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/ce na neodređeno vrijeme objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

 

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica, gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisala je natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Varaždinskih Toplica u 2016. godini.

Rok za dostavu prijava je 11. lipanj 2016. godine.

ODLUKA GRADONACELNICE

NATJECAJ UDRUGE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC PRORACUNA

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC ZIVOTOPISA

OBRAZAC IZJAVE O FINANCIRANIM PROJEKTIMA

OBRAZAC IZJAVE ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

OGLEDNI OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC IZJAVE OPISNOG IZVJESTAJA PROJEKTA ILI PROGRAMA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJESTAJA PROGRAMA

 

U Narodnim novinama br. 44 od 11. svibnja 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica – administrativni tajnik / tajnice na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

JAVNI NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce na određeno vrijeme objavljuje Rang listu kandidata.

Rang listu kandidata možete preuzeti ovdje:

RANG LISTA KANDIDATA.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce na određeno vrijeme objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete preuzeti ovdje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE PROPISANE OGLASOM

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Grada objavljuje Rang listu kandidata .

Rang listu kandidata možete preuzeti ovdje:

Rang lista kandidata

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Grada objavljuje Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Listu kandidata i Poziv možete preuzeti ovdje:

Lista kandidata za provjeru znanja

Poziv na prethodnu provjeru znanja

 

Grad Varaždinske Toplice raspisao je Oglas za prijam u službu u JUO Grada administrativnog tajnika/ce – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme do 17. lipnja 2016. godine zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dana 09. ožujka 2016. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa pri HZZ-u.

Oglas, Opis poslova i Obavijest i upute možete preuzeti ovdje:

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI ADMINISTRATIVNI TAJNIK

OGLAS ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA NA ODREDJENO VRIJEME

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

 

U “Narodnim novinama” br. 18 od 26. veljače 2016. godine objavljen je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM IZVORIMA

JAVNI NATJECAJ ZA IMENOVANJE PROCELNIKA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLACI

 

Godisnji plan raspisivanja javnih natjecaja za financiranje projekata za 2016 kojeg provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opce dobro koje provode udruge

Varaždinske Toplice