Zaštita potrošaća

 

Obavještavamo građane s područja Grada Varaždinskih Toplica da se za ostvarivanje potrošačkih prava mogu javiti Udruzi za zaštitu prava potrošača “Varaždinski potrošač”, Varaždin, Ulica Juraja Križanića 33, telefon 211-110. Internetska stranica Udruge na kojoj se nalaze informacije: www.potrosac-varazdin.com.