Menu

Gradski vijećnici donijeli odluku o prikupljanju i odvozu otpada

Gradonačelnica Ratković: Cilj je smanjiti količinu otpada i osvijestiti građane o važnosti njegovog odvajanja!

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada bila je jedna od točaka dnevnog reda prve ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica, održane u ponedjeljak.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili odluku o usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, koji se prikuplja jednom godišnje, te usluzi preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i usluzi prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Davatelj ovih javnih usluga na području Grada Varaždinskih Toplica je trgovačko društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina, a kako je pojasnila gradonačelnica Dragica Ratković, cijena obavezne minimalne javne usluge je jedinstvena i iznosi 75,55 kuna bez PDV-a za kućanstva i 68,03 kuna bez PDV-a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo.

– Korisniku usluge koji kompostira biootpad cijena javne usluge umanjit će se za 16,71 kn bez PDV-a za sva obračunska razdoblja tijekom kojih kompostira biootpad. Cilj ove odluke je poticanje smanjenja količine otpada i osvješćivanje građana kako bi što više odvajali otpad i tako vodili brigu o okolišu – kazala je gradonačelnica.

Miješani komunalni otpad prikuplja se najmanje jedanput u dva tjedna, biootpad najmanje jednom tjedno, otpadni papir, karton i plastika najmanje jednom mjesečno, metal i staklo najmanje jednom u tri mjeseca, glomazni otpad najmanje jednom godišnje, a tekstil i problematični otpad u reciklažnom dvorištu na lokaciji Varaždinske Toplice, Duga ulica 66 b.

Sjednici je prisustvovao i novi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marko Jeličić koji je izrazivši nadu u dobru suradnju sa svim vijećnicima naglasio kako im cilj mora biti isti – zajednički rad za prosperitet Grada i osiguravanje što kvalitetnijeg života građana.

Gradonačelnica Ratković najavila je i nove projekte, a kako je naglasila, Grad Varaždinske Toplice nastavit će ih kandidirati na natječaje na kojima ispunjava uvjete. Također, na zadovoljstvo građana, ali i posjetitelja Varaždinskih Toplica, do kraja ove godine problem parkiranja trebao bi biti riješen.

Odlukom Gradskog vijeća Grad Varaždinske Toplice i Općina Velika Trnovitica potpisat će Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom prema kojem će se na odlagalištu neopasnog otpada Johovača na području Općine Velika Trnovitica odlagati otpad s područja Grada Varaždinskih Toplica.

Na sjednici je usvojen i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, kojim su na području Grada Varaždinskih Toplica utvrđene moguće su ugroze prirodnih katastrofa – potresa, poplave, suše, olujnog i orkanskog nevremena, pijavice, snježnih oborina, poledice, tuče, mraza, ekstremnih vremenskih pojava – toplinskog vala, epidemije i pandemije te degradacije tla. Ovim Planom obrađene su mjere i postupci u slučaju suše, olujnog i orkanskog nevremena, snježne oborine, poledice, tuče i mraza. Naglašeno je da tijekom 2021. godine nije bilo proglašenja elementarne nepogode niti od jedne od navedenih ugroza koje se obrađuju ovim Planom.

1 — 7
2 — 7
3 — 7
4 — 7
5 — 7
6 — 7
7 — 7
01.02.2022
Grad Varaždinske Toplice

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content