Menu

Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice

Reciklažno dvorište Varaždinske Toplice

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0060.

Opis projekta

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Varaždinskim Toplicama  doprinijeti će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz osiguranje odvojenog prikupljanja komunalnog otpada ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta za Grad Varaždinske Toplice i kroz informativno-obrazovne aktivnosti za stanovnike Grada Varaždinske Toplice.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta (RD) za Grad Varaždinske Toplice osigurat će se projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“, dok će se podizanje svijesti o važnosti odvajanja otpada kao i ulozi RD-a u lokalnoj zajednici postići provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, a sve kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Iznad zbrinjavanja otpada u hijerarhiji gospodarenja otpadom nalazi se RD koje je svojevrstan podsustav odvojenog skupljanja i iskorištavanja otpada. Grad će provedbom projekta omogućiti da se veća količina otpada racionalno iskoristi dok će smanjiti količinu otpada na odlagalištu za 192 tone, u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole za RD na lokaciji Škarnik, koja se mora trajno odložiti na prihvatljiv način za okoliš.

Lokalna zajednica će se u sklopu projekta informirati o reciklažnom dvorištu provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, kao i o korištenju sustava na održiv i okolišno koristan način i njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Varaždinske Toplice. S ciljem informiranja lokalnog stanovništva, podizanjem razine svijesti o važnosti gospodarenja otpadom i ulozi zajednice u procesu gospodarenja otpadom, organizirati će se planirane informativno-obrazovne aktivnosti. Za potrebe

pripreme sadržaja u informativno-obrazovnim aktivnostima projekta, organizirati će se javne tribine s lokalnom zajednicom s donošenjem relevantnih zaključaka. Na vrhu hijerarhije gospodarenja otpadom je izbjegavanje i smanjenje količine otpada, stoga će informativno-obrazovne aktivnosti ujedno pripremiti

stanovništvo za takvo odgovorno ponašanje i donošenje korisnih odluka za zaštitu okoliša uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje koje utječe na cijelu lokalnu zajednicu.

 

Cilj projekta

Provedbom projekta će se ostvariti sljedeći pokazatelji:

  1. ukupna predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u RD-u u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole će

biti 192 tone, što predstavlja i količinu izbjegnutog otpada na odlagalištu, a ujedno rezultira smanjenjem CO2 zbog recikliranog materijala od

91tCO2eq,

  1. 80% stanovništva obuhvaćeno provedenim info.-obrazovnim aktivnostima na području Prijavitelja koje će biti upoznato s ulogom RD-a u

cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima što će doprinijeti povećanju stope odvojenog

prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište,

  1. info.-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje RD-a i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području grada Varaždinskih Toplica i to:

javna tribina, radio emisije (2), radionice (2), „Dani otvorenih vrata RD Varaždinske Toplice“, brošura o RD-u, s naputcima za korištenje i pravilno odvajanje otpada, recikliranju – stanovnike Grada Varaždinske Toplice, ciljane skupine projekta informirali o reciklažnom dvorištu, njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području prijavitelja te načinu korištenja njegovih sastavnica s naglaskom na RD.

Podaci o nositelju projekta

Grad Varaždinske Toplice
Ulica maršala Tita 4
42223 Varaždinske Toplice
www.varazdinske-toplice.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Ivan Pokos, stručni suradnik za komunalne djelatnosti
tel: +385 (0)42 352 466
e-pošta: ivan.pokos@varazdinske-toplice.hr

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.367.269,30 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.968.204,00  kuna
Trajanje projekta: 5. veljače 2018 do prosinca 2019.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Varaždinske Toplice.

1 — 11
2 — 11
3 — 11
4 — 11
5 — 11
6 — 11
7 — 11
8 — 11
9 — 11
10 — 11
11 — 11
22.05.2019
Grad Varaždinske Toplice

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content