Javna nabava

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VARAŽDINSKE TOPLICE

Grad Varaždinke Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“.

Isto je dostupno na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Poveznicu pogledajte ovdje


U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena  je 17. srpnja 2018. godine Obavijest o nadmetanju za postupak Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, broj objave: 2018/S OF2-0019014.

Obavijest o nadmetanju dostupna je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Varaždinke Toplice u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je prethodno savjetovanje za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave  objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“ koje možete preuzeti ovdje.

 

 

Grad Varaždinske Toplice ostvario pravo na sufinanciranje projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice i to na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.06.3.1.03.0060., sklopljenog sa nadležnim Ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

U okviru navedenog projekta i dodijeljenih sredstava Grad Varaždinske Toplice kao naručitelj u postupku jednostavne nabave traži dostavu ponude za sljedeće usluge:

  • Usluga tehničke pomoći upravljanja projektom i usluga stručne pomoći u provedbi postupaka javne nabave za potrebe projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice.

Poziv i izjave preuzmite ovdje:

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave
DON – RD VARAZDINSKE TOPLICE

Napominjemo da je rok za dostavom ponuda 16. ožujka 2018. godine u 10:00 sati.

Vrijeme objave: 09.03.2018, 07:00

 

 

REGISTAR UGOVORA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2018. GODINU.
Registar ugovora Grada Varaždinskih Toplica s 1. redovitim ažuriranjem

Plan nabave Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
Dopuna Plana nabave za 2018. godinu
2. Dopuna Plana nabave za 2018. godinu
3. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
5. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2011 DO 2017

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

SUKOB INTERESA – ČLANAK 80. STAVAK 2. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj 120/16.)

 

 

Opskrba električnom energijom za 2016. Godinu

PRIVREMENI PLAN NABAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.03.2017.

PLAN NABAVE ZA 2016

PLAN NABAVE ZA 2015

PLAN NABAVE ZA 2014

 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

 

Građenje energetski učinkovite solarne autonomne javne rasvjete Ludbreške ulice u Varaždinskim Toplicama.

U Narodnim novinama objavljen je 21. Rujna 2015. Godine Poziv na nadmetanje za građenje energetski učinkovite solarne autonomne javne rasvjete Ludbreške ulice u Varaždinskim Toplicama.

Tekst Poziva na nadmetanje možete preuzeti ovdje: Poziv na nadmetanje

 

Opskrba električnom energijom za 2014. godinu

U električkom oglasniku Javne nabave broj: 2014/S 002-0040706 od 29. Kolovoza 2014. Godine, objavljen je Poziv na nadmetanje „Opskrba električnom energijom za 2014. godinu“.

Poziv na nadmetanje možete preuzeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=445509

Dodatni dokumenti:

Pojašnjenje i izmjena dokumentacije
Izmjena dokumentacije

 

ODLUKA O POSTUPANJU U NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Otvoreni pozivi za javno nadmetanje u 2013. godini

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine „ broj 90/11)

 

Temeljem članka 13. stavka 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11), Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

 

 

Otvoreni pozivi za javno nadmetanje u 2012. godini

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 32 od 18. ožujka 2011. godine, Grad Varaždinske Toplice objavljuje: