Javna nabava

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

SUKOB INTERESA – ČLANAK 80. STAVAK 2. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj 120/16.)

 

 

Opskrba električnom energijom za 2016. Godinu

PRIVREMENI PLAN NABAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.03.2017.

PLAN NABAVE ZA 2016

PLAN NABAVE ZA 2015

PLAN NABAVE ZA 2014

 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

 

Građenje energetski učinkovite solarne autonomne javne rasvjete Ludbreške ulice u Varaždinskim Toplicama.

U Narodnim novinama objavljen je 21. Rujna 2015. Godine Poziv na nadmetanje za građenje energetski učinkovite solarne autonomne javne rasvjete Ludbreške ulice u Varaždinskim Toplicama.

Tekst Poziva na nadmetanje možete preuzeti ovdje: Poziv na nadmetanje

 

Opskrba električnom energijom za 2014. godinu

U električkom oglasniku Javne nabave broj: 2014/S 002-0040706 od 29. Kolovoza 2014. Godine, objavljen je Poziv na nadmetanje „Opskrba električnom energijom za 2014. godinu“.

Poziv na nadmetanje možete preuzeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=445509

Dodatni dokumenti:

Pojašnjenje i izmjena dokumentacije
Izmjena dokumentacije

 

ODLUKA O POSTUPANJU U NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Otvoreni pozivi za javno nadmetanje u 2013. godini

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine „ broj 90/11)

 

Temeljem članka 13. stavka 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11), Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

 

 

Otvoreni pozivi za javno nadmetanje u 2012. godini

 

PLAN NABAVE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 32 od 18. ožujka 2011. godine, Grad Varaždinske Toplice objavljuje: