Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima

Grad Varaždinske Toplice raspisao je natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Stipendije se dodjeljuju za dio akademske godine, odnosno za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. srpnja 2018. godine i to u visini od 500,00 kuna. Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada, koji nisu primatelji stipendija iz drugih izvora, čiji roditelji, skrbnici odnosno članovi kućanstva nemaju nepodmirene obveze prema Gradu te koji nisu u prethodnim godinama, posljedično raskidu ugovora o stipendiji, izgubili pravo na stipendiranje. Sukladno novoj Odluci o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica, stipendije su namijenjene svim redovitim studentima koji udovoljavaju prethodno navedene uvjete neovisno od uspjeha postignutog u studiranju te njihovog socio-ekonomskog statusa. Natječaj jest objavljen na ovim internetskim stranicama Grada, na oglasnoj ploči Grada te u Regionalnom tjedniku koji izlazi dana 30. siječnja 2018. godine.

Rok za dostavu zahtjeva jest 16. veljače 2018. godine.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji se može preuzeti na niže navedenoj poveznici uz dostavu svih propisanih priloga i izjave koja se također nalazi na niže navedenoj poveznici.

Natječaj i potrebni obrasce možete preuzeti ovdje:

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija
Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima
Obrazac – Izjava
Obrazac – Zahtjev za dodjelu stipendija

Rok za dostavu popunjenih obrazaca jest zaključno do 16. veljače 2018. godine.
Zahtjev se podnosi Gradu Varaždinskim Toplicama, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“, dostavom poštom preporučeno ili osobno na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, s naznakom „Javni poziv – stipendije“ ili osobno na adresu Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice.