Menu

Završna konferencija projekta PROMO

Dana 16. lipnja 2020., u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina održana je završna konferencija projekta PROMO – „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš“.

Riječ je o projektu koji je pokrenuo Grad Varaždin, a gdje je Grad Varaždinske Toplice, zajedno s Gradom Vodice te općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec sudjelovao kao partner. Projekt se provodio na području svih ovih jedinica lokalne samouprave.

Svrha projekta bila je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja sa komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka, o prednostima ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja na području svih gradova i općina. Ciljna skupina projekta bili su prije svega građani, djeca predškolske i školske dobi, domaći i strani turisti te osobe s invaliditetom.

Projekt se provodio pod glavnim motom NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE, jer na području provedbe projekta nema više bacanja otpada u jedan spremnik – za svaku vrstu otpada namijenjen je zaseban spremnik:

  • Miješani komunalni otpad (crni spremnik)
  • Biorazgradivi otpad (smeđi spremnik)
  • Papir i karton (plavi spremnik)
  • Plastiku (žuti spremnik)
  • Staklo (zelena vreća)
  • Tekstil (smeđa vreća)
  • Metale (siva vreća)

 

Završnoj konferenciji prisustvovala je gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Zlatan Avar, načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodice Marko Lugović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mali Bukovec Nikola Špikić, viši stručni suradnik za gospodarstvo Općine Sveti Đurđ Vitomira Radašić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Bukovec Aleksandra Bračko, predstavnik upravitelja projekta REA Sjever Denis Premec,  voditeljica projekta Goranka Grgić, predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever (DAN) Miljenko Ernoić te iz gradske tvrtke Čistoća d.o.o. Varaždin, savjetnik Uprave Robert Briški i stručni suradnik Dino Petak.

Na konferenciji su prezentirani rezultati projekta PROMO te su opisane aktivnosti koje su se provodile na području svih jedinica lokalne samouprave, sve do ožujka ove godine. Tako je istaknuto da su tijekom ovog projekta, građani bili educirani i poticani prema cilju povećanja stope odvojenog skupljanja komunalnog otpada, a sve kako bi se smanjila količina skupljenog miješanog komunalnog otpada koji se ne može više ni na koji način oporabiti već se odlaže na odlagališta. Raznim informativno-edukativnim aktivnostima tijekom projekta utjecalo se na stvaranje i usvajanje novih navika građana kod postupanja s otpadom. Tijekom projekta izrađeni su i podijeljeni informativni materijali u vidu brošura, plakata, letaka, a kako bi se utjecalo na najmlađe članove društva te stvorila zajednica odgovornih i ekološki nastrojenih pojedinaca, posebna se pozornost posvetila dječjim vrtićima i školama gdje su održane radionice, podijeljene igre i bojanke, u školama održana natjecanja i podijeljeni kišobrani. Održane su i odgovarajuće tribine na kojima se stanovništvo upoznalo sa znanstvenim aspektima i koristima od ekološkog postupanja s otpadom. Održane su i radijske i televizijske emisije, a na potonjima je sudjelovao i tumač znakovnog jezika za gluhe osobe. Kako bi se osigurala uključivost svih građana u ovaj projekt, pripremljeni su i podijeljeni leci na Braillovom pismu. Ujedno, podijeljeni su i edukativni materijali na stranim jezicima, namijenjeni turistima.

Analizom opsežnih aktivnosti provedenih u sklopu ovog projekta, došlo se do zaključka kako je njime obuhvaćeno 97% stanovništva. Govoreći o financijskim podacima, istaknuto je i da je ukupna prijavljena vrijednost projekta: 1.200.000,00 HRK, da je stopa sufinanciranja: 85 %, a da je ukupna realizirana vrijednost projekta 1.082.577,50 HRK. Projekt je trajao od 9. srpnja 2018. – 9. ožujka 2020. (produženo do 10. kolovoza 2020. zbog situacije uzrokovane Covidom-19); time da su sve aktivnosti na projektu, osim izvještavanja prema FZOEU, završene s danom 9. ožujkom 2020.

 

Konferencija je završena uz kratko sumiranje svih rezultata te uz moto: NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE!

 

 

26.06.2020
Grad Varaždinske Toplice

Ostale Novosti

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content