Obavijest o prekidu struje

Obavještavamo Vas da će dana 11.10.2018.g. doći do prekida struje u vremenu od 12:00 do 14:00 na području : Tuhovec, Škarnik, Lovrentovec, Svibovec, Poljana, Greščevina, Petkovec, Leskovec, te u vremenu od 11:00 do 14:00 na području : Korovići, Drenovec, Jalševec.