Obavijest o prekidu struje

Obavještavamo Vas da će dana 29.06.2017.g. doći do prekida struje u vremenu od 08:30 do 11:00 na području : ŠKARNIK, TUHOVEC, SVIBOVEC, LOVRENTOVEC, RETKOVEC, GREŠČEVINA, DRENOVEC, KOROVIĆI, JALŠEVEC, POLJANA I LESKOVEC.