Odluka o visini godišnje grobne naknade trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o.

Trgovačko društvo  Forum Toplice d.o.o. kao nadležni upravitelj groblja na području Grada Varaždinskih Toplica: groblja Varaždinske Toplice, groblja Svibovec i groblja Rukljevina, donosi odluku o visini godišnje grobne naknade.

 Odluku možete preuzeti ovdje.