Povećana opasnost od nastanka požara

Temeljem čl. 12. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/2012), a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („NN“ 92/10) korisnici dimovodnih objekata, dimovodnih instalacija i plinskih uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu ovlaštenoj dimnjačarskoj službi koju provodi „Dimnjačarsko pećarski obrt Miljenka Kišaka“

 

Puni tekst obavijesti možete preuzeti ovdje.