UPOZORENJE

Vlasnicima – posjednicima – korisnicima zapuštenih i neuređenih  nekretnina na području Grada Varaždinskih Toplica zbog počinjenog prekršaja iz članka 12. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/09, 9/12, 1/13,68/13 i 37/15) koji je kažnjiv po stavku 1. točki 3. članka 142. navedene Odluke u iznosu od 500,00 do 2500,00 kuna.

 

Člankom 12. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/09, 9/12,1/13,68/13,37/15) određeno je da:

 

  • Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade, neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične površine koje su vidljive s javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na taj način doprinositi uređenju grada i naselja.
  • Ukrasni nasadi, voćke i druga stabla ne smiju svojim granama prelaziti na javne prometne površine, te ne smiju biti posađeni tako da otežavaju preglednost odvijanja prometa.
  • Travu i korov uz ogradu i javnu površinu vlasnici i posjednici dužni su redovito uklanjati.
  • Lišće, cvjetove, plodove i grane koje padnu na javnu prometnu površinu vlasnici su dužni odmah ukloniti, a javnu površinu očistiti.
  • Zabranjeno je spaljivanje otpada na dvorištima, vrtovima, poljoprivrednom zemljištu, neizgrađenom građevinskom zemljištu i javnim površinama.

 

 

KOMUNALNI REDAR
Marko Čavlek

 

Original primjerak možete preuzeti ovdje.