Menu

Uređenje Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama

Ulica grada Vukovara za velik je broj pješaka, uglavnom djece školskog uzrasta, glavni put za pristup Osnovnoj školi i sportskoj dvorani te vanjskim sportskim terenima. Osim pješaka ulicom prometuju motorna vozila javnog i osobnog prijevoza učenika, osobna vozila djelatnika škole te stanara kao i dostavna vozila za potrebe škole.

Izgradnjom novog dječjeg igrališta i sportskog vježbališta na otvorenom, čije se otvorenje očekuje početkom lipnja,  svakako će se povećati broj pješaka koji prolaze navedenom ulicom.

U sadašnjem stanju, bez nogostupa i površinske odvodnje te s postojećom oronulom kolničkom površinom, predmetna je ulica opasno mjesto za prometovanje pješaka te motornih vozila.

Iz toga proizlazi potreba izgradnje nogostupa kako bi se djecu usmjerilo van prometne površine cestovnog kolnika.  Postojeći kolnik je u lošem stanju načet zubom vremena ali i zbog brojnih sanacija dotrajale vodovodne mreže.

Grad je u suradnji sa javnim isporučiteljima komunalnim uslugama pokrenuo postupak rekonstrukcije infrastrukturnih vodova koji se nalazi u pojasu ceste. Tako je Termoplin prošle godine rekonstruirao plinovodnu mrežu a HEP položio podzemni SN kabel u projektu izmicanja 35 kV dalekovoda.

Trenutno radove izvodi Varkom, čime će se dotrajali vodovod zamijeniti novim instalacijama čime de jamči dugotrajna očuvanost asfaltne površine .

Projekt sanacije Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama sastoji se od rekonstrukcije postojećeg kolnika širine 5,00 m te izgradnje nogostupa sa sjeverne strane kolnika, širine 1,50 m. Sa južne strane kolnika izvesti će se samo cestovni rubnjak, do kojeg će biti zeleni pojas te uređeni kolni prilazi. Ukupna dužina uređenja (rekonstrukcije) prometnice Ulice grada Vukovara iznosi 207,08 m. U smislu elemenata poprečnog presjeka, prometnica se sastoji od dvije kolničke trake širine do 2,50 m i nogostupa sa sjeverne strane širine 1,50 m. Ugradnjom cestovnog rubnjaka, nogostup će biti uzdignut za 15 cm od razine kolnika. Ispod nogostupa izvesti će se  novo projektirana kanalizacija profila DN 300 mm za prihvat i odvodnju oborinskih voda sa kolnika te ispustom u postojeći kanal .

Projektirana kanalizacija cestovne odvodnje, , predviđena je ispod nogostupa, a  ispust oborinskih voda predviđen je u postojeći kanal (uzdužni jarak) uz izgradnju kamene obloge korita kanala (jarka) u dužini 3,0 m nizvodno od ispusta. Zbog prihvata oborinskih voda koje eventualno dotječu i s vanjske (sjeverne) strane nogostupa, predviđena je izgradnja jednog slivnika na mjestu nožice nasipa nogostupa, sa spojem u projektiranu oborinsku kanalizaciju. Ukupna duljina projektirane oborinske kanalizacije iznosi 143,00 m.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje sa na preko 1.000.000,00 kn

Projekt uređenja Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama, provodi se sa ciljem povećanja sigurnosti prometa te je stoga prijavljen na natječaj MUP-a kojim se sufinancira sanacija kritičnih mjesta sa ciljem povećanja sigurnosti prometa.

Prepoznavši važnost i opravdanost projekta, MUP će sufinancirati radove u vrijednosti 687.000,00 kn.

1 — 4
2 — 4
3 — 4
4 — 4
29.04.2022
Grad Varaždinske Toplice

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content